söz veriyoruz

Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

BİR-ER ELEKTRİK SİSTEMLERİ YAPIM MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak;
Faaliyette bulunduğumuz “Orta ve Yüksek Gerilim İletken ve Kablo Bağlantı Elemanları ve Topraklama Malzemeleri Tasarım, İmalat ve Satışı” kapsamında Kalite, Çevre ve İSG politikamız;
  • Kaliteden ödün vermeden müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünler üretmek,
  • Hammaddenin gelişinden, işletmemizde üretimine ve sevkiyata kadar ki tüm süreçlerde kalite ve yasal şartlara uyulan ortamlarda üretimimizi yaparak kalitemizi en üst düzeyde tutmak,
  • Yasal şartları, ürün, üretim ve muhafaza standartlarını da göz önünde bulundurarak kaliteli ürünler üretip aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemlerinin şartlarına uymak,
  • Entegre (ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001) Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek ve bunun için ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyaçlarını sürekli ve kullanılabilir şekilde sağlamak,
  • Müşteriye saygılı, her kademede çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin benimsendiği, eğitimli ve bilinçli personelle müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak,
  • Değişen müşteri isteklerini ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ürünlerimizi piyasaya sunmak ve bunu yaparken de müşteri memnuniyetini, beklenti ve isteklerini en üst seviyede tutmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde kirliliği önlemek; kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendirmek, verimli doğal kaynak kullanımını sağlayarak ve sürekli iyileştirme prensibini benimseyerek çevreyi korumak ve yerine getirmekle yükümlü olduğumuz tüm çevresel yasal ve diğer şartlara uymak,
  • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmak; kapsam faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sürecinde İş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri, Ortadan kaldırma, Yerine koyma, Mühendislik kontrolleri, işaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller ve kişisel koruyucu donanım hiyerarşisine uygun olarak yönetmek,
  • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımı faaliyetlerine katılımını sağlama ve yerine getirmekle yükümlü olduğumuz tüm İş sağlığı ve Güvenliği yasal ve diğer şartlarına uymak,
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin kuruluşumuz çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyerek ve ziyaretçi bilgilendirmelerini yaparak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, Yönetiminde desteğini taahhüt etmiştir.
Yönetim sistemimiz kapsamında ISO 9001:2015 standardının Uygulanabilir Olmayan Herhangi bir maddesi bulunmamaktadır.


Genel Müdür
Civan BİROĞLU